Przepisy kulinarne - Internetowa baza smaku!

Najlepsze przepisy kulinarne w sieci.

 • Generator przepisów kulinarnych
  FrytkownicaSam dobierzesz przepis na danie które jesteś wstanie przyrządzić zaraz! Wybierz z listy produkty które masz w lodówce a system automatycznie podpowie przepisy jakie ich dotyczą!
  generator przepisów
Szukaj:
w
Regulamin

Regulamin Serwisu

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania, udostępniania i ogólnego korzystania z zasobów serwisu internegowego taniegotowanie.com, zwanego dalej "serwisem", dostępnego pod adresem strony internetowej: www.taniegotowanie.com.
 2. Definicja pojęć
  - Serwis – oznacza serwis taniegotowanie.com,
  - Administrator – oznacza właściciela witryny,
  - Użytkownik  – oznacza osobę przeglądającą serwis i korzystającą z jego usług,
  -  Konto Użytkownika, inaczej Zarejestrowany Użytkownik – oznacza zarejestrowanego użytkownika, zbiór danych osoowych oraz umożliwających autoryzacje funkjonowania użytkownika w ramach serwisu,
  - Wpis – oznacza na potrzeby niniejszego regulaminu przepis, komentarz, tekst lub grafikę, czy wypowiedź użytkownika w serwisie taniegotowanie.com Regulmin – oznacza niniejszy tekst.
 3. Każdy korzystający z serwisu Użytkownik, z chwilą rozpoczęcia użytkownia z Serwisu jest zobligowany do przestrzegania Regulaminu.
 4. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w Serwisie będą wykorzystywane przez Serwis i Administratora serwisu tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością Serwisu oraz nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane osobom trzecim. W szczególności dotyczy to adresu email podawanego podczas rejiestracji Konta Użytkownika.

    
    § 2 Korzystanie z Serwisu i publikcja Wpisów

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Dostęp do Serwisu i korzystanie z Wpisów, oraz zgromadzonych danych mają wszyscy użytkownicy sieci Internet.
 3. Serwis bezpłatnie umożliwa Zarejestrowanym Użytkownikom publikowanie własnych wpisów, dodawanie i ocenianie ich.
 4. Wpisy umieszczone przez niezarejestrowanego Użytkownika mogą zostać opublikowane tylko po sprawdzeniu ich zawartości przez Administratora Serwisu.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 6. Dodający Wpisy Użytkownik (pod tym pojęciem rozumie się też Konto Użytkownika) oświadcza, że jest autorem tych wpisów i zezwala na jego bezterminową i bezwarunkową publikację w Serwisie.
 7. Użytkownikom zabrania się umieszczania w serwisie wszelkich treści zarówno tekstowych, multimedialnych jak i graficznych oraz treści innego rodzaju, które są sprzeczne z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz normami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Administrator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
 8. Zabronione jest umieszczanie w Wpisach usług oraz przedmiotów prawnie w Polsce zakazanych, w szczególności związanych z przestępstwem.
 9. W publikowanych przez Użytkownika Wpisach nie mogą się znaleźć linki do innych serwisów WWW. Zarówno treści reklamujące inne strony, jak i naruszające prawa lub interesy Serwisu mają prawo być zmodyfikowane przez Administratora Serwisu lub usnięte.
 10. Zabrania się wykorzystywania Wpisów Użytkowników. Rozpowszechnianie ich jest naruszeniem praw majątkowych autorów przepisów. Rozpowszechnianie i używanie Wpisów wyłącznie w celu prywatnym nie podlega zakazowi. Używanie ich w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie jest naruszeniem praw majątkowych autorów przepisów.
 11. W momencie, gdy treść Wpisu jest w jakikolwiek sposób niezgodna z Regulaminem Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia go z Serwusy, a także ma prawo skasować Konto Użytkownika, który dokonał takiego Wpisu.
 12. Usunięcie Konta Użytkownka z Serwisu powoduje utratę dostępu do danego konta.


    
    § 3 Odpowiedzialność i prawa autorskie

 1. Użytkownik ma prawo do wydruku i korzystania z materiałów zawartych zawartych w Serwisie jedynie w celach prywatnych.
 2. Umieszczone przez Użytkownika Wpisy w Serwisie stają się powszechnie dostępne. Użytkownik ( dotyczy również Zarejestrowanego Użytkownika ) materiały w Serwisie umieszcza na swoją odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w ramach Serwisu. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie naruszenia przepisów prawa i dóbr prawem chronionych wynikające z ich działaności wrajach Serwisu.
 3. Użytkownik zamieszczając Wpisy oświadcza i gwarantuje iż ma do nich pełne prawa i/lub posiada zgody prawem wymagane na rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie.
 4. Użytkownik zamieszczając Wpisy w Serwisie upoważnia jednocześnie Administratora do nieodpłatnego ich wykorzystania w Serwisie a także innych materiałach reklamujących lub promujących Serwis.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnej korekty w dodanym przez Użytkownika Wpisie. Dotyczy to tylko zakresu edycji graficznej, ich wyglądu, poprawy błędów ortograficznych i stylistycznych. Punkt ten dotyczy tylko i wyłącznie treści przepisu.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, by opublikowane Wpisy były sprawdzone, jednak nie bierze odpowidzialności za ich wykorzystywanie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu w całości lub cześciowo, z przerwami techniczymi, a także w celach ewentualnej korekty i funkcjonalności serwisu.
 3. Porady znajdujące się w serwisie w żaden sposób nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.
 5. Serwis nie ma obowiązku uzasadniania przyczyny dokonywania zmian w Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu Serwis zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Użytkowników, umieszczając stosowną informację na głównej stronie Serwisu.
 6. Korzystanie z serwisu www.taniegotowanie.com oznacza pełną akceptację treści regulaminu.
Projekt i realizacja: